Korektura Vám dodá jistotu

Pokud si nejste 100% jisti, že je Váš reklamní leták, text na webové stránky nebo jakýkoli jiný text (ať už pro potřebu Vaší firmy či pro klienta Vaší agentury) bez chyby, pak potřebujete služby korektora. A my Vám je rádi poskytneme.

 

Co pro Vás můžeme udělat?

 

Zpravidla provádíme kompletní korektury, které se skládají z části pravopisné, gramatické, typografické a stylistické. Kromě toho nabízíme i možnost základní korektury, při níž odstraníme pravopisné, gramatické a typografické chyby. Korektury jsou naší obživou i koníčkem, vkládáme do nich osobní zájem. Garantujeme vysoký standard práce. Věříme, že pokud se rozhodnete využít našich služeb, budete spokojeni.

 

 

Budu s výsledkem spokojen?

 

Prací korektora je minimalizace chyb v textu. Snažíme se dodávat (a dodáváme) výsledné texty ve špičkové kvalitě a samozřejmě bez chyb. I korektor má však omezenou kapacitu pro vnímání chyb. U velmi chybových, rozsáhlých nebo svojí povahou naprosto zásadních textů nabízíme (a doporučujeme)
tzv. dvojitou korekturu, kdy Váš text dostanou k úpravě dva zcela na sobě nezávislí korektoři z našeho týmu.