Tým Dostupného korektora

          

Rádi Vám pomůžeme předejít publikování textu s jazykovými „prohřešky”. Zajišťujeme pravopisné, gramatické, typografické a stylistické korektury textů. Při opravách se v maximální  možné míře snažíme i o kontrolu logiky textu a faktů. Vše probíhá diskrétně a důvěrně. Své služby poskytujeme jednotlivcům, drobným podnikatelům i společnostem všech velikostí. Korekturám se věnujeme naplno, dbáme na kvalitu a jsme tu pro všechny, kteří o ni stojí. 

Proč využít našich služeb?

Tým Dostupného korektora je složen z nejlepších specialistů na práci s psaným slovem.

Naše korektory pravidelně testujeme
a vzděláváme, kvalitu jejich práce kontroluje vrchní korektor.

i

Provedli jsme korekturu tisíců normostran textu z mnoha různých oborů a s různým účelem použití.

N

Dokážeme pracovat s mnoha textovými formáty, text s korekturou Vám předáme přesně tak,
jak Vám to bude vyhovovat.

Aleš

Vystudoval germanistiku v Ústí nad Labem a též dějiny literární kultury na Univerzitě Pardubice. Pohybuje se ve světě jazyka velmi rád a hbitě. Píše poezii a věnuje se také jejímu překládání, převážně z němčiny a angličtiny. Od roku 2016 je korektorem v deníku Lidové noviny a vyučuje češtinu na jazykové škole v Praze. Na chyby je jako spolehlivá mucholapka, vychytá je do jedné!

Nina

Je absolventkou Provozně ekonomické fakulty ČZU a doplňujícího studia Učitelství pro SŠ. Práce se slovem je její vášní, specializuje se převážně na korektorské zakázky od měst, obcí a malých firem. Sama je publikačně aktivní, je redaktorkou několika webových stránek. Kromě korektur
skládá básně a proslovy na zakázku a věnuje se
profesionální tvorbě křížovek.

Jana

Vystudovala gymnázium s literárním zaměřením. Pracuje ve školství a jejím koníčkem je veškerá slovotvorba. Píše básně, přispívá do regionálního tisku. Doučuje češtinu a opravuje slohové práce studentům. Miluje rodný jazyk, libuje si v různých jazykových hříčkách, přesmyčkách. Na veškeré psané slovo se automaticky dívá okem korektora a velmi ji těší, může-li uvést texty do pořádku.

Anna

Studuje bohemistiku a překladatelství na FF UK. Pracovala jako korektorka v Lidových novinách. Momentálně pomáhá studentům s přípravou
na přijímací zkoušky a pracuje s dětmi
se specifickými poruchami učení. Ráda čte, občas píše. Nutkání hledat v textech chyby a opravovat je považuje za nedílnou součást svého já.

Michala

Studuje média a pracuje jako korektorka
v tištěném deníku Lidové noviny. Má za sebou také bohaté zkušenosti s korigováním literárních děl. Baví ji číst, dovídat se nové informace
a obohacovat si slovní zásobu o pojmy
z nejrůznějších oblastí. Ráda pomáhá lidem
a korektorskou činnost vnímá jako své poslání.